• groepsfoto29-10-15-3 (Kopie).jpg

Geschiedenis.

Kopie 3 van muziekkapel kollum 1920 In het begin van de twintigste eeuw werden er ontzettend veel muziekverenigingen opgericht. In Veenklooster kwam een korps, in Zwaagwesteinde en Kollumerzwaag, dus kon Kollum niet achterblijven. Voor Kollum betekende dit het tweede korps, want er was al een vereniging met de naam  "Euterpe". Het is niet helemaal duidelijk waarom er nog een tweede vereniging werd opgericht, maar mogelijk had het te maken met de kroningsfeesten van 1898. Daar is muziek een factor die niet op dit feest mag ontbreken. Op initiatief van dhr. van Lune, die een boekhandel had in het vroegere Bentex pand, werd er een vergadering gehouden met 16 personen. De heren pakten het gelijk goed aan want er werd ook direct een naam bedacht. Deze werd "Wilhelmina" naar de koningin. Brassband-wilhelmina-1900-2000Er waren dus leden en een naam, maar er moest ook nog geld op de plank komen, want zonder instrumenten kon er nog geen muziek maken. Om tot een goede bezetting te komen moest er 700 gulden komen, in die tijd een enorm bedrag. De leden tastten diep in hun portemonnee, er werden zelfs aandelen verkocht. Er werd zo 200 gulden bij elkaar gesprokkeld. Uitgever T. Slagter was bereid om een lening van 500 gulden te verschaffen zodat het geld was om instrumenten te kopen. Gelukkig droeg Kollum het korps een warm hart toe, en kwamen er donateurs zodat de financiële situatie steeds beter werd. "Wilhelmina" ging gelijk voortvarend van start, binnen 1 jaar begeleide het al de samenzang van de bidstond. De eerste stappen naar optredens voor een publiek waren gezet door het nieuwe korps uit Kollum, tijdens de Kerstdagen van 1900 werden er al uitvoeringen verzorgd, in samenwerking met "Melodia" uit Ee. De eerste Kerstdag werd er een optreden gegeven in de Gereformeerde kerk van Ee, op tweede Kerstdag volgde hetzelfde concert in de Gereformeerde kerk van Kollum.

 

 

Oudpapier-brassband-wilhelmina

Voor penningmeesters is de financiële situatie erg belangrijk, tot nu toe werden er door “Wilhelmina” verschillende acties gehouden. Maar eind jaren 60 was er een nieuwe kans om geld binnen te halen. Oud papier bleek geld op te leveren. Huis aan huis werd papier opgehaald en vervolgens opgeslagen in een houten loods bij Starkenburg. Daar was een papierpers aanwezig, die al het papier tot handzame pakketjes maakte. De opslag bij Starkenburg verdween, daarvoor kregen we een container bij de familie Zondervan. Gaatse Hooghiem zorgde er elke maand voor dat er genoeg vrijwilligers waren die zaterdagochtend meehielpen. Bij het 100 jarig jubileum is er een schatting gemaakt dat er toen al 5 miljoen kilo oud papier opgehaald is. Uitgerekend is dat elke 70 kilo oud papier een boom bespaart. Wat een enorm bos zou Kollum dan hebben!!! Oudpapier-brassband-wilhelmina-2Tijden veranderen, en sinds enkele jaren halen we niet meer met trekkers en auto’s doosjes oud papier op, maar de bevolking van Kollumerland heeft grote blauwe containers gekregen waar al het oud papier in kan. Elke donderdagavond werd er door de leden van “Wilhelmina” de blauwe container opgehaald. “Wilhelmina” haalt 2/3 op en de Casimirschool 1/3. Vanaf 1 jauari 2017 wordt het papier weer opgehaald op zaterdag.container-auto NNRD

 

 

“Wilhelmina” is vroeger opgericht als fanfarekorps. Begin jaren 70 wordt er in de notulen geschreven over een stijgend muzikaal gehalte, maar helaas vertrekken er in 1971 negen leden van “Wilhelmina”. Een deel daarvan wordt verklaard uit het feit dat “Blaast de Bazuin” uit Oudwoude dat jaar de draad weer heeft opgepakt, muzikanten gaan weer terug naar hun oude “nest”. Er bleven 15 leden en 8 jeugdleden over. Directeur Algra was toen van mening dat men “Wilhelmina” beter van een fanfarekorps kon veranderen in een brassband. Het enthousiasme van de leden bleek groot te zijn, de opkomst van de repetities was ontzettend goed. In de winter van 1972 werd er 2 keer een beroep op “Wilhelmina” gedaan om de samenzang in de kerk te begeleiden. Door de kou deed het orgel het niet meer. Door de kerk in Kollum is in de jaren 70 vaker een beroep gedaan op “Wilhelmina”. Door reparaties aan het orgel, die bijna 2 jaar duurden, heeft “Wilhelmina” ’s ochtends én ’s middags de samenzang begeleid bij de diensten. 

“Wilhelmina” heeft door de jaren heen veel dirigenten gehad. Dhr. Puma stond aan de wieg van “Wilhelmina”, daarna volgden dhr. Hoekstra, dhr. Boosman, dhr. Moll, dhr. De Boer, dhr. Algra, dhr Annema, dhr K. vd Woude, dhr. J. Bosgraaf, dhr. C. Hoekstra, dhr. D. Hoekstra, dhr. D. Vincken en nu als laatste dhr. Jaap Hoekstra. De bekendste naam in dit rijtje is toch wel Joop Bosgraaf, hij heeft maar liefst 18 jaar voor de band gestaan. Met Joop hebben we ontzettend veel meegemaakt, leuke maar ook trieste gebeurtenissen. Op menig begrafenis van oud leden, ere leden en leden hebben we al gespeeld. Prachtig om zo de laatste eer te mogen brengen.De naam die het vaakst voor komt is toch wel de naam Hoekstra, we zijn daarom nu ook bij deze vertrouwde naam gebleven. Jaap Hoekstra staat sinds januari 2013 voor de band. Met veel enthousiasme weet hij ons de mooiste liederen te laten spelen. Jaap

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top